O Konferencji

 

TERMIN

15-16 listopada 2013 roku

MIEJSCE

Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22a
31-535 Kraków 

 

PUNKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r.
w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów za udział w Konferencji przysługuje 13 punktów edukacyjnych.

CERTYFIKATY
Informujemy, że certyfikaty uczestnictwa będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora w biurze obsługi konferencji.

 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).